Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu

27-650 Samborzec 43, tel.: 15 831-44-64; 15 831-44-43 w. 35, email: opssamborzec@interia.pl

Aktualności

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu planuje przystąpić w roku 2020 do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 13 marca 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła  nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także na osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności z orzeczeniami równoważnymi oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu do dnia 01.04.2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 15 831 44 64.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2020 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych został zamieszczony stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,980,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2020

KOMUNIKAT Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

KOMUNIKAT !!!

Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu w związku
z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu informuję, że od 16.03.2020 (poniedziałek) do odwołania tutejszy Ośrodek będzie zamknięty. Wszystkie sprawy należy załatwiać telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w Ośrodku Pomocy Społecznej. Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa będą załatwiane w Ośrodku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Kontakt ten będzie odbywał się z zachowaniem odpowiedniego dystansu pomiędzy oczekującymi klientami również podczas rozmowy z pracownikiem

Dostępne formy kontaktu:

Listownie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu, Samborzec 43, 27-650 Samborzec

telefonicznie: 15-831-44-64

mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skrzynka ePUAP: OPS43

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu

 

 

RODZINY WSPIERAJĄCE Informacja dla wszystkich rodzin które chcą wspierać i pomagać tym rodzinom które przeżywają trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci

W oparciu o art. 29 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2017r poz. 697 z późn. zm.) rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

 

Rodzina wspierająca–adresowana jest do dziecka i jego rodziny biologicznej. Wspiera rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w realizacji zadań rodzicielskich, czyli w opiece i wychowaniu dziecka,prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Są to najczęściej rodziny z najbliższego otoczenia, wspierające dziecko i rodziców w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami .Zadania i funkcjonowanie rodzin wspierających określają artykuły 29-31 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Czytaj więcej:

Jesteś tutaj: Start START Aktualności