Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu

27-650 Samborzec 43, tel.: 15 831-44-64; 15 831-44-43 w. 35, email: opssamborzec@interia.pl

Aktualności

RODZINY WSPIERAJĄCE Informacja dla wszystkich rodzin które chcą wspierać i pomagać tym rodzinom które przeżywają trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci

W oparciu o art. 29 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2017r poz. 697 z późn. zm.) rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

 

Rodzina wspierająca–adresowana jest do dziecka i jego rodziny biologicznej. Wspiera rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w realizacji zadań rodzicielskich, czyli w opiece i wychowaniu dziecka,prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Są to najczęściej rodziny z najbliższego otoczenia, wspierające dziecko i rodziców w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami .Zadania i funkcjonowanie rodzin wspierających określają artykuły 29-31 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Czytaj więcej:

Jesteś tutaj: Start START Aktualności