Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu

27-650 Samborzec 43, tel.: 15 831-44-64; 15 831-44-43 w. 35, email: opssamborzec@interia.pl

Fundusz alimentacyjny - akty prawne

Fundusz alimentacyjny przyznawany jest na podstawie następujących aktów prawnych:

  1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów   (Dz. U. z 2016 r.poz.169, z późn.zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. z 2011r. Nr 73, poz. 395 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. (Dz. U.z 2015r. poz. 2229).
Jesteś tutaj: Start Fundusz alimentacyjny Akty prawne